كتب ودروس تعليمية

70 Videos

MANUALE PRATICO PER STRANIERI

MANUALE PRATICO PER STRANIERI Parlo italiano.         Incontrarsi, lavorare, cercare casa, fare acquisti, viaggiare, andare all’ufficio postale, dal medico, al cinema, in questura… per uno straniero in Italia che non conosce bene la lingua, sono molte le situazioni difficoltose! In questo volume sono riportate più di cento situazioni e ambienti significativi della […]

الدرس السابع والثلاثون – ‫‫‫‫‫‫‫فى الطريق‬

الدرس السابع والثلاثون – ‫‫‫‫‫‫‫فى الطريق‬ ‫37 [سبعة وثلاثون]‬ 37 [trentasette] ‫فى الطريق‬ In viaggio Lui va in motocicletta. ‫هو يسافر بالموتور سايكل.‬‫‬ Lui va in bicicletta. ‫هو يسافر بالباسكليت [الدراجة].‬‫ Lui va a piedi. ‫هو يذهب على الأقدام.‬‫ Lui va con la nave. ‫هو يسافر بالسفينة.‬ Lui va in barca. ‫هو يسافر بالقارب.‬‫ Lui […]

الدرس السادس والثلاثون – ‫‫‫‫‫‫المواصلات العامة‬

الدرس السادس والثلاثون – ‫‫‫‫‫‫المواصلات العامة‬ ‫36 [ستة وثلاثون]‬ 36 [trentasei] ‫وسائل النقل العام‬ Trasporti pubblici Dov’è la fermata dell’autobus? ‫أين موقف الباص [الحافلة]؟‬‫‬ Quale autobus va in centro? ‫أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟‬‫ Che linea devo prendere? ‫أي خط الذي يجب أن آخذ؟‬‫ Devo cambiare? ‫هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟‬ […]

الدرس الخامس والثلاثون – ‫‫‫فى المطار‬

الدرس الخامس والثلاثون – ‫‫‫فى المطار‬ ‫35 [خمسة وثلاثون]‬ 35 [trentacinque] ‫فى المطار‬ All’aeroporto ‫‫‫فى المطار‬ Vorrei prenotare un volo per Atene. ‫من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا.‬‫‬ È un volo diretto? ‫هل هذا طيران مباشر؟‬‫ Per favore un posto vicino al finestrino, non fumatori. ‫من فضلك مقعد بجانب النافذة، غير المدخنين.‬‫ Vorrei […]

الدرس الرابع والثلاثون – في القطار

  ‫34 [أربعة وثلاثون]‬ 34 [trentaquattro] ‫فى القطار‬ Sul treno È questo il treno per Berlino? ‫هل هذاهو القطار إلى برلين؟‬‫‬ Quando parte il treno? ‫متى يغادر القطار؟‬‫ Quando arriva il treno a Berlino? ‫متى يصل القطار إلى برلين؟‬‫ Scusi, mi fa passare? ‫اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟‬ Credo che questo sia il mio […]

الدرس الثالث والثلاثون – في محطة القطار

الدرس الثالث والثلاثون – في محطة القطار ‫33 [ثلاثة وثلاثون]‬ 33 [trentatré] ‫فى محطة القطار‬ In stazione ‬ Quando parte il prossimo treno per Berlino? ‫متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟‬‫‬ Quando parte il prossimo treno per Parigi? ‫متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟‬‫ Quando parte il prossimo treno per Londra? ‫متى يسافر القطار التالي […]

Una parola tira l’altra 3

Una parola tira l’altra 3   La collana si propone come uno strumento flessibile e operativo che accompagni l’alunno nel percorso di apprendimento e affianchi l’insegnante nel suo lavoro. Classe 1ª Nella prima parte del volume le schede sono ideate inmodo da permettere un approccio diversificato in base al metodo di apprendimento della letto-scrittura prescelto, […]

Una parola tira l’altra 1

Una parola tira l’altra 1 Un’ampia raccolta di schede graduate e strutturate, per acquisire le abilità linguistiche di base; superare le difficoltà fono-ortografiche; analizzare e comprendere la lingua; arricchire e diversificare il linguaggio.  

4 – الدرس الثاني و الثلاثون –‫في المطعم

4دروس تعلم الايطالية – الدرس الثاني و الثلاثون –‫في المطعم ‫32 [إثنان وثلاثون]‬ 32 [trentadue] ‫في المطعم 4‬ Al ristorante 4 صحن بطاطا مقلية مع صلصة البندورة.‬ Una porzione di patatine con ketchup. ‫وصحنان مع المايونيز،‬ E due porzioni con maionese. ‫وثلاثة مع نقانق مقلية وخردل.‬ E tre porzioni di salsiccia con senape. ‫ما هي […]

parliamo italiano

parliamo italiano   Parliamo Italiano è un corso di lingua italiana come lingua seconda per stranieri che vivono in Italia e che hanno una competenza linguistica elementare-medio-bassa A2-B1. Il testo è concepito per un pubblico ampio e tiene conto della frequente disomogeneità del livello di competenza linguistica degli studenti. La struttura del testo permette dei […]